Spirituelle Svar.

Vi er så bange for at miste alting, og når vi så har mistet, får vi dårlige følelser over det igen. Alternativet er, at vi er taknemmelige for det, vi har, og accepterer, at vi mister. Det er os ikke til gavn både at miste og have dårlige følelser før og efter, det er sket.

- P. E. Petersen

På denne hjemmeside kan du læse om psykologiske og spirituelle emner.  Spiritualitet handler om at udvide vores syn på os selv og på verden ved at forstå den åndelige side af livet. Mange mener, at det åndelige er noget hel- eller halv-religiøst, som står i modsætning til den moderne naturvidenskab. Dette er et skævt eller overfladisk synspunkt, som ikke holder stik i min forståelse af spiritualitet. Det er rigtigere at betragte spiritualiteten som noget, der inddrager videnskaben og går udover det, som den materielle videnskab vil udtale sig om. Men alle og enhver kan udtale sig om spiritualitet, og derfor kan du også høre megen overtro og spåkoneri fra andre sider. For at få et første indtryk at spiritualitet, som jeg anvender begrebet, vil jeg derfor henvise dig til min definition af spiritualitet.

Spiritualitet beskæftiger sig både med et filosofisk verdenssyn samt det enkelte menneske og dets relationer.  Det er min hensigt, at komme rundt om disse emner på en vedkommende og brugbar måde, så læseren både får stillet sin nysgerrighed samt får metoder og indsigter til at udvikle sit liv på en mere tilfredsstillende måde. Derfor vil jeg skrive om følelser, hvad det er, og hvad vi kan gøre for at  få de positive følelser frem. Jeg vil også skrive om personlighedstyper fra enneagrammet og om personlighedens arketyper, som du kan bruge til selvindsigt. De store spørgsmål om meningen med livet, det guddommelige, naturvidenskabens begrænsninger og sjælens reinkarnation er også noget af det, der vil blive diskuteret.

God fornøjelse. Jeg håber det kan blive til inspiration.

Om spiritualitet, psykologi og filosofi